Home Page
Doctors
Professor Doctor

Volkan TURAN

Gynecology and Obstetrics
Resume
İlgi Alanları
MEMBERSHIPS
SCIENTIFIC PUBLICATIONS
 • EDUCATION
  • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • WORK EXPERIENCE
  • Muş Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
  • Konak Doğumevi
  • Ege Doğumevi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • New York Medical College, New York, USA – Üremenin Korunması Eğitimi
  • Ege Doğumevi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Ege Üniversitesi Kök Hücre Anabilim Dalı 2. Dönem PhD öğrencisi
  • Hacettepe Üni.Tıp Fak.Tüp Bebek Merkezi
  • Yeni Yüzyıl Üniversitesi GOP hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek
  • Memorial Hizmet-Bahçelievler Hastanesi ve İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
 • İlgi Alanları
  • Tüp Bebek
  • Histereskopi Ve Laparoskopi
  • Üremenin Korunması
  • Endometriozis
  • Polikistik Over Sendromu
 • SCIENTIFIC PUBLICATIONS
  • Volkan Turan, Gülşah Demirtaş Selvi, Ömer Demirtaş, Fuat Akercan, Nedim Karadadaş Kornual Ektopik Gebeliğin Fetosit Ve Metotreksat İle Tedavisi Türk Jinekoloji Ve Obstetrik Derneği Dergisi,


   (TJOD Derg), 2010; Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa: 42- 5
  • Coşan Mustafa Terek, Cemil Çalışkan, Volkan Turan, Aydın Özsaran, Yılmaz Dikmen, Erhan Akgün Jinekolojik Onkolojide Kolon Cerrahisi Türk Jinekoloji Ve Obstetrik Derneği Dergisi,


   (TJOD Derg), 2010; Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa: 101- 9
  • Volkan Turan, Mete Ergenoğlu, Özgür Yeniel, M. Coşan Terek, Murat Ulukuş Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniğinde Tuboovaryan Abselerin 5 Yıllık Değerlendirilmesi


   Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2009;19(6):349-53
  • Mert Kazandı, Volkan Turan; Çoğul Gebelikler Ve Komplikasyonları; Türk Jinekoloji Ve Obstetrik Derneği Dergisi,


   (TJOD Derg), 2010; 8(1): 21-24
  • Mert Kazandi, Volkan Turan, İsmail Mete İtil Gebelik Ve Trombositopeni


   ürk Jinekoloji Ve Obstetrik Derneği Dergisi, (TJOD Derg), 2010; 7(4): 247-250
  • Volkan Turan, Özgür Yeniel, Mete Ergenoğlu, Coşan Terek, Murat Ulukuş; İnkomplet Androjen İnsensitivitesi-Reifenstein Sendromu;


   J Turkish-German Gynecol Assoc 2010; 11: 111-3
  • Fatih Şendağ Volkan Turan, Kemal Öztekin, Onur Bilgin Transvaginal sonografi ile servikal uzunluk ölçümünün erken doğumun belirlenmesinde kullanımı


   Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010;20(6):351-6
  • Mert Kazandı, Volkan Turan, Burak Zeybek, Asuman Argon;Emanuel Sendromu


   Ege Journal of Medicine 2010, Cilt 49, Sayı 3
  • Mustafa Coşan Terek, Yılmaz Dikmen, Ahmet Aydın Özsaran, Volkan Turan, Gülşah Selvi Demirtaş, Osman Zekioğlu, Necmettin Özdemir Yüksek Dereceli Skuamoz İntraepitelyal Lezyon Olgularında Transformasyon Bölgesi eksizyonu Sonrası Endoservikal Cerrahi Sınır Pozitifliği


   Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2011;21(3):164-7
  • Cosan Terek, Yılmaz Dikmen, Volkan Turan, Aydın Özsaran, Osman Zekioğlu, Necmettin Özdemir Berrak Hücreli Tip Epitelyal Over Kanserlerinin İncelenmesi


   TJOD dergisi 2011; Cilt: 8 Sayı: 1 p:239-243
  • Volkan Turan, Mehmet Erdoğan, Özgür Yeniel, Mete Ergenoğlu, Mert Kazandı Polikistik Over Sendromu Tanısı Konmuş 89 Hastanın Biyokimyasal, Hormonal Kan Parametrelerinin Ve Klinik Bulgularının İncelenmesi


   Ege Journal of Medicine 50 (3): 179-182, 2011
  • Zeynep Bayrak, Volkan Turan, Gülsah Selvi Demirtaş, Mehmet Erdoğan, Niyazi Aşkar Addison hastalığı ve gebelik;


   Ege Journal of Medicine 50 (4) : 277-279; 2011
  • Yılmaz Dikmen, Volkan Turan, Mustafa Coşan Terek, Osman Zekioğlu Huge Primary Fallopian Tube Carcinoma Synchronous with Epithelian Ovarian Cancer


   Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2012;22(3):191-4
  • Volkan Turan, İlker Gül, Hande Turan, Hasan Güngör, Mert Kazandı Gebelikte Mitral Kapak Stenozunun Maternal Ve Fetal Sonuçlar Üzerine Olan Etkisi Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi


   (J Turk Soc Obstet Gynecol), 2012; Cilt: 9, Sayı: Sayfa 239-43
  • Gülsah Selvi Demirtaş, Volkan Turan, Ömer Demirtaş, Fuat Akercan Olgu sunumu:


   Multiple fetal anomali (OİES kompleksi) Ege Journal of Medicine 2012;51(3) :187-190
  • Soycan Mızrak, Volkan Turan, M. Cosan Terek, Gülinnaz Ercan, The effect of long term nicotine exposure on nicotine addiction and fetal growth J Turkish-German Gynecol Assoc


   2012; 13: 3-xx
  • Fatih Şendağ, Levent Akman, Volkan Turan, Nedim Karadadaş,Kemal Öztekin, Submukozal myomlara histereskopik yaklaşım,


   Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2013;23(1)
  • Ahmet Mete ERGENOĞLU, Özgür YENİEL, Volkan TURAN, Gülşah DEMİRTAŞ, Levent AKMAN, Mustafa Coşan TEREK, Gülinnaz ERCAN, Osman ZEKİOĞLU Assessment of the Effects of Chemotherapy on Ovarian Reserve in Rats Gynecol Obstet Reprod Med


   2014;20:29-33
  • A Kopuz, T Karadeniz, Ay Kopuz, A Özcan, V Turan, M Özeren Uterusun Leiomiyoadenomatoid Tümörü


   Turkiye Klinikleri Journal Of Gynecology And Obstetrics 2015;25 (2), 125-128
  • A Özcan, K Mehmet, A Kopuz, V Turan, M Özeren. İntrauterin Ölü Doğum Olgularında Önlenebilir Risk Faktörlerinin Belirlenmesi


   Bozok Tıp Dergisi 5 (1), 32-36
  • Aykut Özcan, Emrah Töz, Volkan Turan, Aycan Kopuz, A.Hamdi İnan, Sinem İnan, Pulmoner Emboli Kliniği İle Ortaya Çıkan Dev Uterin Fibroid; Vaka Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Giant Uterıne Fıbroid That Diagnosed After Pulmonary Embolism Attack; A Case Report And Revıew Of The Lıterature


   Turkiye Klinikleri Journal Of Gynecology And Obstetrics 2015 Article In Press
  • Ulas Solmaz, Atalay Ekin,Emre Mat, Levent Dereli, Volkan Turan Et Al. Deneysel Sıçan Endometriozis Modelinde Bir İmmunmodülatör Olan Pentoksifilinin Adezyon Skoru Üzerine Etkisi


   Bozyaka Tıp Dergisi 2015
  • S Mumusoglu, A Tanacan, V Turan, G Bozdag Ovarian hyperstimulation syndrome presenting with isolated unilateral right-side hydrothorax:


   A report of two cases and systematic review of the literatüre Turk J Obstet Gynecol, 2020;17:65-72
  • Turan V, Ergenoglu M, Yeniel O, Ulukuş M. Assessment of Pregnancy Outcomes with Uterine Leiomyomas Larger Than 10 cm; Antepartum and Postpartum Complications.


   J Pediatr Adolesc Gynecol. 2010; 23(1):57-8
  • Turan V, Ergenoglu M, Yeniel O, Ulukus M. Vulvar lymphangioma circumscriptum.


   Int J Gynaecol Obstet. 2009;107(3):256-7.
  • Turan V, Terek MCManagement of Hematoma after Gynecologic and Obstetric Surgery; Risk Factors and Treatment Modalities


   J Pediatr Adolesc Gynecol 2011;24(1):53-4
  • Kazandi M, Turan V, Ectopic pregnancy; risk factors and comparison of interventions success rates in tubal ectopic pregnancy;


   Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology 2011;38(1):67-70
  • Ergenoglu M, Yeniel O, Peker N, Turan V, Karadadas N Tubal torsion during pregnancy Ginekologia Polska


   2011;82:287-290
  • Peker N, Turan V, Ergenoglu M, Yeniel O. Brucellosis in adolescent pregnancy- Case report and review of literature Ginekologia Polska


   2011; 82(03):226-229
  • Turan V. Fertility Outcomes Subsequent to Treatment of Tubal Ectopic Pregnancy in Younger


   Turkish Women J Pediatr Adolesc Gynecol 2011;24(5):251-5
  • Osmanova S, Sezer E, Turan V, Zeybek B, Terek MC, Kanıt L The Effects of Raloxifene Treatment on Antioxidant Enzymes in Brain Tissue of Ovarectomized Female Rats and Its Effect on Learning Process.


   Iranian Journal of Reproductive Medicine Vol.9. No.4. pp:295-300, 2011
  • Turan V, Grand-grand multiparity (more than 10 deliveries) does not convey a risk factor for osteoporosis


   Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2011;90(12):1440-2
  • Turan V, Colluoglu C, Turkyilmaz E, Korucuoglu U,Prevalence of diastasis recti abdominis in the population of young


   multiparous adults in Turkey, Ginekologia Polska 2011; 82(11):817-821
  • Turan V, Ergenoglu M, Yeniel O, Emiroglu G, Ulukus M, Zekioglu O; Vulvar Endometrioma, Journal of Nepal


   Medical Association 2011;51(182):87-89
  • Kazandı M, Turan V, Demirtaş G, Akercan F, Aykut A, Ozkinay F Mid–Trimester Hyperechogenic Bowel in a Fetus of Turkish Origin Carrying A Rarely Seen Mutation Of Cystic Fibrosis


   Archieves of Iranian Medicine 2012 ;15(7):449-51
  • Sendag F, Turan V, Zeybek B, Bilgin O Transumbilical single-incision total laparoscopic hysterectomy: technique and initial experience in


   Turkey Gynecologia Polska 2012;83:581-585
  • Turan V, Mizrak S, Yurekli B, Yilmaz C, Ercan G. The effect of long-term nicotine exposure on bone mineral density and oxidative stress in female Swiss Albino rats.


   Archieves of Obstetrics and Gynecology 2013 Feb;287(2):281-7
  • Peker N, Turan V, Ergenoglu M, Yeniel O, Sever A, Kazandi M, Zekioglu O, Assessment of total placenta previa by magnetic resonance imaging and ultrasonography to detect placenta accreta and its variants Ginekologia Polska


   2013;84(3):186-92
  • Bedoschi G, Turan V, Oktay K. Fertility preservation options in women with endometriosis.


   Minerva Ginecol. 2013;65(2):99-103. Review.
  • Işleten B, Durmaz B, Durmaz B, Onay H, Ozkınay F, Durmaz A,Turan V, Öztekin K. The Association of RANK Gene C421T and C575T Polymorphisms With Bone Mineral Density In Postmenopausal Turkish Women.


   Archieves of Obstetrics and Gynecology 2013;288(4):917-23.
  • Turan V, Bedoschi G, Moy F, Oktay K. Safety and feasibility of performing two consecutive ovarian stimulation cycles with the use of letrozole-gonadotropin protocol for fertility preservation in breast cancer patients.


   Fertil Steril. doi:pii: S0015-0282(13)02996-8. 10.1016/j.fertnstert.2013.08.030. [Epub ahead of print]
  • Bedoschi G, Turan V, Oktay KUtility of GnRH-Agonists for Fertility Preservation inWomen with Operable Breast Cancer: Is It Protective?


   Curr Breast Cancer Rep DOI 10.1007/s12609-013-0123-y
  • Li F, Turan V, Lierman S, Cuvelier C, De Sutter P, Oktay K Sphingosine-1-phosphate prevents chemotherapy-induced human primordial follicle death.


   Hum Reprod. Article in Press
  • Oktay K, Moy F, Titus S, Stobezki R, Turan V, Dickler M, Goswami S. Age-related decline in DNA repair function explains diminished ovarian reserve, earlier menopause, and possible oocyte vulnerability to chemotherapy in women with BRCA mutations.


   J Clin Oncol. 2014 Apr 1;32(10):1093-4
  • Turan V, Oktay K. Sexual and fertility adverse effects associated with chemotherapy treatment in women.


   Expert Opin Drug Saf. 2014 Jun;13(6):775-83
  • Mizrak S, Turan V, Inan S, Uysal A, Yilmaz C, Ercan G. Effect of Nicotine on RANKL and OPG and Bone Mineral Density.


   J Invest Surg. 2014 May 15
  • Reddy J, Turan V, Bedoschi G, Moy F, Oktay K. Triggering final oocyte maturation with gonadotropin-releasing hormone agonist (GnRHa) versus human chorionic gonadotropin (hCG) in breast cancer patients undergoing fertility preservation: an extended experience.


   J Assist Reprod Genet. 2014 Jul;31(7):927-32
  • Volkan Turan, Ebru Demirel Sezer, Burak Zeybek, Fatih Sendag Infertility and the Presence of Insulin Resistance Are Associated With Increased Oxidative Stress in Young, Non-obese Turkish Women With Polycystic Ovary Syndrome


   J Pediatr Adolesc Gynecol 2015 Apr;28(2):119-23
  • Mizrak S, Turan V, Caglayan O, Ercan G. The Effect of Long Term Pre/postnatal Low/high Dose Nicotine Exposure on Tissue Oxidant/antioxidant Status and DNA Damage in Rats.


   Drug Res (Stuttg). 2014 Sep 4
  • Turan V, Kopuz A, Ozcan A, Kocakaya B, Sahin C, Solmaz U Sexual dysfunction in infertile Turkish women,


   Prevalance and risk factorsEJOGRB 2014 Nov;182:128-31
  • Oktay K, Turan V. Comment on: sexual and fertility adverse effects associated with chemotherapy treatment in women


   Response Expert Opin Drug Saf. 2014 Sep;13(9):1284-5
  • Aycan Kopuz, Emrah Töz, Volkan Turan, Ayşe, Yeliz Kopuz, Aykut Özcan, Çağdaş Şahin The Relatıonshıp Between Tumor Markers And Albumın Wıth The Ascıtes Exıstence In Malıgn Epıthelıal Ovarıan Tumors Indian


   Journal of Medical Research and Pharmaceutical Sciences July 2014; 1(2)
  • Solmaz U, Mat E, Levent Dereli M, Turan V, Peker N, Tosun G, Dogan A, Adiyeke M, Ozdemir A, Gungorduk K, Sanci M, Yildirim Y. Does neoadjuvant chemotherapy plus cytoreductive surgery improve survival rates in patients with advanced epithelial ovarian cancer compared with cytoreductive surgery alone?


   J BUON. 2015 Mar-Apr;20(2):580-7.
  • Kopuz A, Turan V, Ozcan A, Kopuz Y, Toz E, Kurt S. A novel marker for the assesment of the treatment result in pelvic inflammatory disease. Minerva Ginecol.


   2014 Oct 17. [Epub ahead of print]
  • U Solmaz, E Mat, M Dereli, V Turan, K Gungorduk, P Hasdemir, G Tosun, et al. Lymphovascular space invasion and cervical stromal invasion are independent risk factors for nodal metastasis in endometrioid endometrial cancer


   Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology 2015; 55 (1), 81-86
  • U Solmaz, E Mat, ML Dereli, V Turan, G Tosun, A Dogan, M Sanci et al. Lymphovascular Space Invasion and Positive Pelvic Lymph Nodes are Independent Risk Factors for Para-aortic Nodal Metastasis in Endometrioid Endometrial Cancer


   European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2015 Article in Press
  • U Solmaz, V Turan, E Mat, ML Dereli, A Ekin, N Peker, G Tosun, A Dogan, et al. Chylous ascites following retroperitoneal lymphadenectomy in gynecologic malignancies: Incidence, risk factors and management.


   International Journal of Surgery 2015; 16, 88-93
  • Kutluk Oktay, Volkan Turan, Giuliano Bedoschi, Fernanda Silva Pacheco, and Fred Moy Fertility Preservation Success Subsequent to Concurrent Aromatase Inhibitor Treatment and Ovarian Stimulation in Women


   With Breast Cancer JCO 2015 Article in press
  • Ulas Solmaz, Emre Mat, Levent Dereli, Volkan Turan et al. Stage III and IV Endometrial Cancer:


   A Single Oncology Center Review of 104 Cases JOG 2015 Article in press
  • Turan, volkan; Kaya Mutlu, Ebru; solmaz, ulas; Ekin, Atalay; celiker tosun, ozge; Mat, Emre; tosun, gokhan; Gezer, Cenk; Malkoc, Mehtap Beneficial effects of short-term structured exercise in non-overweight women with polycystic ovary syndrome


   The Journal of Physical Therapy Science 2015 Article in Press
  • A Ozcan, E Töz, V Turan, C Sahin, A Kopuz, C Ata, M Sancı Should we remove the normal-looking appendix during operations for borderline mucinous ovarian neoplasms?:


   A retrospective study of 129 cases International Journal of Surgery 2015; 18, 99-103
  • Oktay K, Turan V, Titus S, Stobezki R, Liu L. BRCA Mutations, DNA Repair Deficiency and Ovarian Aging. Biol Reprod.


   2015 Jul 29. pii: biolreprod.115.132290
  • Ozcan A, Mumusoglu S, Gokcu M, Caypinar SS, Sagiroglu C, Inan AH, Aktoz F, Biler A, Turan V, Töz E, Ozdemir IA, Bozdag G. Differentiated therapy in pre- and postmenopausal adnexal torsion based on malignancy rates: A retrospective multicentre study over five years.


   Int J Surg. 2016 May;29:95-100. doi: 10.1016/j.ijsu.2016.03.042
  • Kim J, Turan V, Oktay K. Long-Term Safety of Letrozole and Gonadotropin Stimulation for Fertility Preservation in Women With Breast Cancer.


   J Clin Endocrinol Metab. 2016 Apr;101(4):1364-71. doi: 10.1210/jc.2015-3878.
  • Özcan A, Kopuz A, Turan V, Sahin C, Töz E, Aksoy S, Ozeren M. Cesarean myomectomy for solitary uterine fibroids: Is it a safe procedure?


   Ginekol Pol. 2016;87(1):54-8
  • Demeestere I, Turan V, Oktay K. Pregnancy Rate and Preservation of Cyclic Ovarian Function With Gonadotropin-Releasing Hormone Agonist Cotreatment During Chemotherapy–Reply.


   JAMA Oncol. 2016 Apr;2(4):546-7
  • Oktay K, Baltaci V, Sonmezer M, Turan V, Unsal E, Baltaci A, Aktuna S, Moy F. Oogonial Precursor Cell-Derived Autologous Mitochondria Injection to Improve Outcomes in Women With Multiple IVF Failures Due to Low Oocyte Quality: A Clinical Translation.


   Reprod Sci. 2015 Dec;22(12):1612-7
  • Oktay K, Bedoschi G, Pacheco F, Turan V, Emirdar V. First pregnancies, live birth, and in vitro fertilization outcomes after transplantation of frozen-banked ovarian tissue with a human extracellular matrix scaffold using robot-assisted minimally invasive surgery.


   Am J Obstet Gynecol. 2016 Jan;214(1):94.e1-9
  • Rodriguez-Wallberg K, Turan V, Munster P, Oktay K. Can ovarian suppression with gonadotropin-releasing hormone analogs (GnRHa) preserve fertility in cancer patients?


   Ann Oncol. 2016 Feb;27(2):357
  • Unsal E, Turan V, Aktuna S, Hurdag C, Bereketoglu G, Canillioglu Y, Baltacı A, Ozcan S, Karayalcin R, Batırbaygil H, Baltacı V. Effects of pentoxifylline and platelet activating factor on sperm DNA damage.


   Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2016 Feb;197:125-9
  • Mumusoglu S, Ata B, Turan V et al. Does pituitary suppression affect live birth rate in women with congenital hypogonadotrophic hypogonadism undergoing intra-cytoplasmic sperm injection? A multicenter cohort study


   In Press Gynecological Endocrinology 2017 Sep;33(9):728-732
  • Turan V, Bedoschi G, Emirdar V, Moy F, Oktay K. Ovarian Stimulation in Patients With Cancer: Impact of Letrozole and BRCA Mutations on Fertility Preservation Cycle Outcomes.


   Reprod Sci. 2018 Jan;25(1):26-32
  • Oktay K, Taylan E, Rodriguez-Wallberg KA, Bedoschi G, Turan V, Pacheco F. Goserelin Does Not Preserve Ovarian Function Against Chemotherapy-Induced Damage.


   Ann Oncol. 2017 Nov 3.
  • Mumusoglu S, Turan V, Uckan H, Suzer A, Sokmensuer LK, Bozdag G. The Impact of a Long-Acting Oral Sphingosine-1-Phosphate Analogue on Ovarian Aging in a Rat Model.


   Reprod Sci. 2018 Sep;25(9):1330-1335
  • Turan V, Quinn MM, Karadayi N, Rosen MP, Oktay K The impact of malignancy on response to ovarian stimulation for fertility preservation;


   A meta-analysis Fertility and Sterility 2018 Dec;110(7):1347-1355
  • Turan V, Oktay K. BRCA-related ATM-mediated DNA double-strand break repair and ovarian aging. Hum Reprod Update.


   2020 Jan 1;26(1):43-57
  • Turan V, Bedoschi G, Rodriguez-Wallberg K, Sonmezer M, Pacheco FS, Oktem O, Taylor H, Oktay K. Utility of Gonadotropin-Releasing Hormone Agonists for Fertility Preservation: Lack of Biologic Basis and the Need to Prioritize Proven Methods.