Home Page
Doctors
Operator Doctor

Neslihan BAHAT

Gynecology and Obstetrics
Resume
MEMBERSHIPS
SCIENTIFIC PUBLICATIONS
 • EDUCATION
  • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • WORK EXPERIENCE
  • Şişli Hamidiye Etfal EAH
  • Burdur Devlet Hastanesi
  • Özel Batı Bahat Hastanesi
 • MEMBERSHIPS
  • Türk Tabipleri Birliği – TTB
  • Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği – TJOD
  • Cinsel Sağlık Enstitü Derneği – CİSED
  • İstanbul Doğum Akademisi – İDA
  • Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği – TSRM
 • SCIENTIFIC PUBLICATIONS
  • • Kirim S, Asicioglu O, Yenigul N, Aydogan B, Bahat N, Bayrak M. Effect of intravenous hyoscine-N-butyl bromide on active phase of labor progress: a randomized double blind placebo controlled trial. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015 Jun;28(9):1038-42. doi:


   10.3109/14767058.2014.942628. Epub 2014 Jul 30
  • Citgez B1, Cengiz AN, Akgun I, Uludag M, Yetkin G, Bahat N, Ozcan O, Polat N, Akcakaya A, Karatepe O. Effects of chitosan on healing and strength of colonic anastomosis in rats. Acta Cir