Home Page
Doctors
Professor Doctor

Mücahit ÖZYAZAR

Endocrinology and Metabolic Diseases
Resume
MEMBERSHIPS
SCIENTIFIC PUBLICATIONS
 • EDUCATION
  • İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi
  • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
 • WORK EXPERIENCE
  • İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi
  • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
  • Medikal Park Özel Hastanesi
  • Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa
 • MEMBERSHIPS
  • Türk Diyabet Cemiyeti
  • Türk Obezite Vakfı
  • EASD- Avrupa Diyabet Cemiyeti
 • SCIENTIFIC PUBLICATIONS
  • Periferik Arter Hastalıklarının Klinik ve Laboratuvar Bulguları Üzerine Pentoxifyline’in Etkisi. ÖZYAZAR M., Uzmanlık Tezi.


   Diabet yıllığı 1985.sayı 4,s 29-34
  • Diabetes Mellitus’lu hastalarda SerumT. Kolesterol, T,Lipid,Trigliserid,Lipoprotein, APO B,APO A1 düzeylerinin Glikozillenmiş Protein Düeyleri İle İlişkisi.ÖZYAZAR.M., YAYLALI.B., ve ark, Year Book of


   Turkish Diabetology. 1990-1991. Sayı: 8. S; 306-312
  • Karaciğer Sirozu Olgularında Gelişen Portal Sistemik Kollateral bDolaşım İle Portal Hipertansiyonu. Değerlendirmede Oral Fruktoz Tolerans Teskinin Rolü. TAŞAN.E.GÖRPE.U.,ÖZYAZAR.M, ve ark. Year Book of


   Turkish Diabetology.1990-1991.Sayı:8.s;306-312.
  • Konvansiyonel ve Multipl Subcutan İnsülin Enjeksiyonunda Anti İnsülin Antikor Düzeyleri, GÖRPE.U.ÖZYAZAR.M, ve ark.


   Year Book of Turkish Diabetology 1990-1991. Sayı 8,s;71-75,
  • The Effects Of Metoclopramide Antidopaminerjik Drog On Plasma Aldesterone , Electrolits and Blood Pressure, CANER, M.HATEMİ,H.TAŞAN, E,ÖZYAZAR,M. ve ark, Klinik Gelişim,


   1991.Sayı 4s;143-1406
  • Diabetes Mellitus’lu Olguların izlenmesinde Hemoglobin A1C ve Fruktozamin Yöntemlerinin Karşılaştırılması. YILMAZ.T. CAN.Ş, SİPAHİOĞLU.F,GÜLER F., ÖZYAZAR. M, ve ark.


   Diabet Yıllığı .1985.Sayı 5.s;107-112
  • İnsüline Bağımlı Olmayan Diabetes Mellitus’ta Kardiyovasküler Otonom Nöropatinin Fizik Uyaranlara Verilen Cevaplarla Araştırılması. ÖZYAZAR.M.,CANER. M., ve ark. Symposium


   1991. Sayı 1.s; 47-53
  • Hiperinsülinemi ve Ovarian Hiperandrojenijm. ÖZYAZAR.M.,


   Year Book Of Turkish Diabetoloji. 1990-1991, Sayı 8. s; 56-70.
  • Diabetik Olgularda Diabetik Retinopati İle Serum Lipoproteinleri , APO-A1, APO-B, ve HbA1c, Fruktozamin Düzeyleri Arasındaki İlişkiler . ÖZYAZAR.M., YAYLALI. B. Ve ark.


   Year Book of Turkish Diabetoloji. 1991-1992. Sayı 9. ; 165-173
  • Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Serum APO-A1, APO-B Düzeylerinin T. Kolestrol, T. Lipid, Trigliserid, Lipoprotein Düzeyleri ile İlişkisi. ÖZYAZAR.M., YAYLALI.B., ve ark.


   Year Book Of Turkish Diabetolojy. 1991-1992. Sayı: 9. S146-154.
  • Diabetes Mellitus’lu hastalarda Serum APO-A1,APO-B Düzeylerinin T. kolestrol, T. Lipid, Trigliserid, Lipoprotein Düzeyleri ile İlişkisi. ÖZYAZAR. M., YAYLALI. B., ve ark.


   Year Book Of Turkish Diabetolojy. 1991-1992. Sayı: 9.s146-154.
  • İnsüline Bağımlı Diabetes Mellitus’ta Diabetik Nöropati Ağırlığı ile Retinopati, HbA1c, Mikroalbuminüri ve Diabet Süresi Arasındaki İlişkiler. ÖZYAZAR. M., Caner.M., ve ark.


   Year Book Of Turkish Diabetology. 1990-1991. Sayı 8 s;211-217
  • İnsülin Çeşitleri, İmsülin Antikorları, Diabetes Mellitus Ayarı. GÖRPE.U., ÖZYAZAR.M., ve ark. Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Dergisi.


   1989. Sayı 1,s;87-90
  • İnfekte Diabetik Ayaklar Üzerine Bir Çalışma ÖZYAZAR.M.,ÇETİNKALE.O., ve ark Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi


   1989, sayı 1 s;41-45
  • Hiperglisemik Ketoasidoz ve İnfeksiyon İlişkisi. ÖZYAZAR.M., SOYSAL. T. ve ark , Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi


   1989, sayı 1 s;47-50
  • Diabetik Nefropatinin Erken Tanısında Mikroalbüminüri ve Bta 2 Mikroglobulinlerin Değerlendirilmesi.İPBÜKER.A.,ALASYA.H., ÖZYAZAR.M., ve ark


   Year Book Of Turkish Diabetology 1991-1992. Sayı 9.;272-282
  • Diabetik Olgularda Periferik Arter Bozukluklarınınn Doopler ile incelenmesi, İPBÜKER.A.,AYÖZGER.M.,ve ark Year Book of Turkish Diabetology.


   1991-1992. Satyı 9. S; 283-290
  • Diabetik hastalarda Hipertansiyon Etyolojisi, Yaygınlığı ve Tedavisi. ÖZYAZAR. M., Year Book of Turkish Diabetology


   1990-1991. Sayı 8.s;230-241.
  • Diabetik Nefropatinin Diabet Yaşı, Arter Basıncı, Serum HbA1c, ve Fruktozaminle İlişkisi. ÖZYAZAR. M., YAYLALI B., ve ark.


   Year Book Of Turkish Diabetology. 1991-1992. Sayı 9.s;262-271
  • Glucose And Insulin Metabolism İn Fatty Liver. ŞENTÜRK. H., ÖZYAZAR.M, ve ark.


   Gastroenterohepatoloji.1992 Cilt 3 Vol 3 sayı 4 s; 251-255
  • Diabetik olmayan 400 kişide uygulanan OGTT Sonuçlarının Yaş, Cins, Vücut Kitle İndeksine göre değerlendirilmesi. ÖZYAZAR M., ERBAN.E.


   Articles IDF Bulletin.1992.Volume 35, Number 3.p; 60-62
  • Diabetes İn Turkey. Epidemiological Characteristics From 1959 to 1987 BAĞRIAÇIK. N. İPBÜKER.A.,İLKOVA.H.GÖRPE.U.,ÖZYAZAR.M., ERBAN.E.


   Articles IDF Bulletin.1992.Voluıme 35,Number 3.p;60-62
  • Hipoglisemi Nedeniyle Pankreas Dışı Tümör Olgusu ÖZYAZAR M. TOSYALI.Y, ve ark. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi


   1989 Cilt 20. Sayı 4 s; 469-472
  • İnsüline Bağımlı Diabetes Melitus’lu hastalarda Mikroalbüminüri Derecesi ile Artesiyel Kan Basıncı, HbA1c, Retinopati İlişkisi ÖZYAZAR. M , CANER. M, ve ark.


   Year Book Of Turkish Diabetology. 1990-1991. Sayı 8 s; 218-229
  • Çinko eksikliği ve fazlalığı YAYLALI. B.; ÖZYAZAR.M, ve ark.


   1991. Bilim Dialog. Sayı 6. S; 11-14
  • The Relationships Between Hypoglisemia-Hypertansion and Hypoglisemia-Hypertrigliserridemia. KORUGAN. Ü., HEKİM. N., SİPAHİOĞLU F., YÜKSEL.H., ÖZYAZAR.M.,HACIBEKİROĞLU.M.


   ,Recent Advances on Hypoglisemia. SeranoSymposia Publications From Raven. Press.Volume 89. S; 253-255
  • The Incıdence of Hyperinsulinemia, Hypoglisemia and Hyperlipideemia in Patients With Atherosclerosis


   YÜKSEL. H., SİPAHİOĞLU. F. KORUGAN. Ü., HEKİM N.SANSOY.
  • Hypnosis for sedation in transesophageal echocardiography: a comparision with midazolam. Gulay Eren, Yuksel Dogan, Guray Demir, Evrim Tulubas, Oya Hergunsel,Yasemin Tekdos, Murat Dogan, Deniz Bilgi, Yesim Abut Ann Saudi Med