Home Page
Doctors
Specialist Doctor

İsmail BALABAN

Pediatric Cardiology
Resume
İlgi Alanları
MEMBERSHIPS
SCIENTIFIC PUBLICATIONS
 • EDUCATION
  • Ankara Üniversitesi
  • Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Yan Dalı Çocuk Kardiyolojisi
 • WORK EXPERIENCE
  • Ankara Dr. Sami Ulus Kadın-Doğum, Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Araştırma görevlisi
  • Ankara TSK 4. Kolordu Çiğiltepe A tipi Dispanser /Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr.
  • Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi /Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr.
  • Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı / Çocuk Kardiyoloji Yan dal Araştırma Görevlisi
  • Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Çocuk Kardiyolojisi Uzm. Dr.
 • MEMBERSHIPS
  • Türk Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Derneği
  • İstanbul Tabip Odası
 • SCIENTIFIC PUBLICATIONS
  • Tanir G, Tuygun N, Balaban I, Doksöz O. A case of Crimean-congo hemorrhagic fever with pleural effusion.


   Jpn J Infect Dis. 2009 Jan;62(1):70-2. PubMed PMID: 19168966. (SCI-E)
  • Yarali N, Balaban I, Akyurek N, Ucar S, Zorlu P. Hemophagocytosis: the cause of anemia and thrombocytopenia in congenital syphilis.


   Pediatr Hematol Oncol. 2009 Sep;26(6):461-6. doi: 10.3109/08880010903091897. PubMed PMID: 19657997. (SCI)
  • Ozmen S, Sahiner UM, Balaban I, Yavuz ST, Unal F, Arslan Z. Subglottic cysts in a patient with recurrent stridor and respiratory distress.


   Turk J Pediatr. 2011 Nov-Dec;53(6):684-6. PubMed PMID: 22389992. (SCI-E)
  • Balaban I, Tanır G, Metin Timur O, Oz FN, Aydın Teke T, Bayhan GI, Sözak N, Göl N. Nosocomial infections in the general pediatric wards of a hospital in Turkey.


   Jpn J Infect Dis. 2012 Jul;65(4):318-21. PubMed PMID: 22814155. (SCI-E)
  • Balaban I, Baysal K, Kolbakır F. Right atrial aspergilloma mimicking atrial myxoma. E Journal of Cardiovascular Medicine.


   EJCM 2016; 04 (4): 111-115 Doi: 10.15511/ejcm.16.04111
  • Balaban I, Baysal K, Kolbakır F. Right Atrial Aspergilloma Mimicking Atrial Myxoma.


   11th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, March 26-29, 2015; İstanbul (Sözlü bildiri)
  • Baysal K, Azak E, Sungur M, Kafalı C, Balaban I. Results of Treatment with Endothelin Receptor Antagonist and Prostacylin Analogs for Patients with Pulmonary Arterial Hypertension (PAH),


   48th Annual Meeting of the Association for European Paediatricand Congenital Cardiology, with joint sessions with the Japanese Society of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery and Asia-Pacific Pediatric Cardiac Society, 2014
  • Balaban İ, Yaralı N, Özkasap S, Kara A, Tunç B. Fanconi aplastik anemisi: 21 olgunun değerlendirilmesi.


   Turkiye Klinikleri J Pediatr 2008, 17:15-21.
  • Balaban İ, Çetinkaya S, Kara C. Ön Fontanel Kapanmasında Gecikme ile Başvuran Bir Olgu Nedeni ile Piknodizostozis.


   Türkiye Çocuk Hast Derg 2008; 2(2): 28-33
  • Suna F, Balaban İ, Sungur M, Kafalı H.C, Baysal K. Doğuştan kalp hastalığı olan yetişkin hastaların hastalıkları konusunda bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi.


   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015; 58: 62-67
  • Ayçiçek T, Balaban İ, Sungur M, Kafalı H.C, Baysal K. Karadeniz Bölgesinde Kawasaki Hastalığı: Demografifik Özellikler, Klinik Seyir ve Sonuçları- Kawasaki Disease in the Black Sea Region: Demographics, Clinical Course and Results.


   Pediatr Heart J 2015;2(2):63-70
  • Kara S.S, Güllü U.U, Balaban İ. Kawasaki hastalığı: Erzurum ilinde izlenen çocuk hastaların değerlendirilmesi.


   İzmir Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi. 2017; 7 (2):113-120 doi:10.5222/buchd.2017.113 (ESCI, Türkiye atıf dizini)
  • Kunak B, Polat E, Dalmış T, Balaban İ, Takcı Ş, Yıldız Y.T. Biotinidaz Eksikliği: İki Olgu.


   Yeni Tıp Dergisi 2006; 23:172-174
  • Atay N.E, Balaban İ, Şenel S, Kitiş B, Karacan C, Yöney A. Ehliyetsiz Tıbbi Girişim Sonucu Çocuk İstismarı.