Home Page
Doctors
Assistant Professor

Devrim Ulaş URUT

Interventional Radiology
Resume
İlgi Alanları
MEMBERSHIPS
SCIENTIFIC PUBLICATIONS
 • EDUCATION
  • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji
 • WORK EXPERIENCE
  • Van Erciş Devlet Hastanesi (DHY)
  • Kırklareli Devlet Hastanesi
  • Özel Silivri Kolan Hastanesi
  • Özel Esencan Hastanesi
  • Biruni Üniversitesi Tıp fakültesi SUAM Hastanesi
  • İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi SUAM Hastanesi
  • Acıbadem Hastanesi – Maslak / İstanbul
 • İlgi Alanları
  • Girişimsel Onkolojik İşlemler (RF Ablasyon tedavileri , TAKE, Port yerleştirme)
  • Varis tedavileri
  • Diyabetik Ayak Tedavileri
  • Girişimsel Radyoloji
 • MEMBERSHIPS
  • Türk Radyoloji Derneği
  • Türk Girişimsel Radyoloji Derneği
  • Türk Nöroradyoloji Derneği
  • European Soceity of Radiology
 • SCIENTIFIC PUBLICATIONS
  • Alicioglu B., Yilmaz B., Bulakbasi N., Copuroglu C., Yalniz E., Aykac B., Urut DU Magnetic resonance imaging predictors of surgical outcome in degenerative lumbar spinal stenosis. Jpn J Radiol.


   2012;30(10):811–818. doi: 10.1007/s11604-012-0125-0.
  • Ozcelik U.,Eren E., Urut DU., Talih T.,Tokac M., Dinckan A. Correlation Between the Mayo Adhesive Probability Score and the Operative Time in Laparoscopic Donor Nephrectomy.


   Transplantation Proceedings, 2021;53:793-798.
  • Alicioglu, B., Yilmaz B., Aykac B., Yalniz E., Urut DU. (2011). Is there any correlation between MRI stenosis and pre-postoperative Japanese Orthopedic Association Scores and the surgical outcome in degenerative lumbar spinal stenosis patients?


   European Congress of Radiology. 3-7 March 2011.Vien, (p.11-19.)
  • Urut DU. (2020) Comparison of digital fluoroscopy, ultrasonography and color-doppler sonography findings for determining benign versus malign diseases of bowels.


   9. International Trakya Family Medicine Congress. 5-8 March 2020, Edirne, (p.75-77.)
  • Urut, DU. (2020) Renal kitlelerde kryoablasyon. Ali Murat Sedef, Berna Akkuş Yıldırım, Ayşe Kötek Sedef (Ed.), Onkolojide Görüntüleme ve Nükleer Tıp Temelli Tedaviler içinde (s.331-337).


   Ankara: Akademisyen kitapevi.
  • Urut D.U. Kıvrımlı vertebral arter indentasyonunun neden olduğu servikal sinir kökü basısı- olgu sunumu.


   Şişli Etfal Tıp Bülteni 2018; 52(4): 307-309.
  • Ozcelik U.,Eren E., Tutpınar Y.,Urut DU.,Tokac M., Dinckan A. Canlı Karaciğer Vericilerinde Karaciğerin Bilgisayarlı Tomografi ile Anatomik ve Hacimsel Analizi için Kullanılan Yeni Bir Yazılım Programı ile Hesaplanan Tahmini Greft Hacmi ile Gerçek Greft Ağırlığının Karşılaştırılması.


   Experimed 2021;11(2): 96-101. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler:
  • Urut, DU., Menteş A., Tunçbilek N., Saraç A., Altaner Ş., Ünlü EM., Demir MK.(2008) Akut hemorajik rektus abdominis kası alveolar rabdomuyosarkomu:


   Olgu sunumu 29. Ulusal Radyoloji Kongresi,1-5 Kasım 2008 , Antalya, (s……)
  • Durmuş Y., Kartal Ö., Tunçbilek N., Altaner Ş., Urut DU. Sezer A., Demir MK.(2008) Nonpalpable meme lezyonlarında tel iğne işaretleme sonuçları.


   29. Ulusal Radyoloji Kongresi,1-5 Kasım 2008 , Antalya, (s……)
  • Tunçbilek N., Sezer A, Uğur U., Urut DU., Coşar R, Özdemir H.(2009) Qualitative and Quantitative Analysis of Fibroglandular Tissue in the Digital Environment.


   10th National Congress of Breast Diseases, 30 September-4October 2009 Izmir, (s……)
  • Urut, DU., Menteş A., Mercangül D.,Aktoz T., Tunçbilek N.(2009). Bilgisayarlı tomografik sistografi sonrası kontrast maddenin alışmadık ekstravazasyonu.


   30. Ulusal Radyoloji Kongresi,4-9 Kasım 2009 , Antalya, (s……)
  • Tunçbilek N., Urut DU., Altaner Ş., Süt N., Tokatlı F., Özdemir H., Alkaya F., Aksu B., Ünlü EM., Temizöz O., Gençhellaç H., Demir MK. (2010).


   Experimental meme kanserinde radyofrekans ablasyo ve radyoterapinin tedavideki etkileri 31. Ulusal Radyoloji Kongresi , 7-12 Kasım 2010. Antalya (s…….) (Sözel bildiri)
  • Menteş A., Ünlü EM., Çağlı B., Urut DU., Tunçbilek N., Gençhellaç H. (2011). Hiperbilurbinemili yenidoğanlarda kranial renkli doppler ultrasonografi sonuçları.


   32. Ulusal Radyoloji Kongresi , 28 Ekim-2 Kasım 2011. Antalya (s…….)
  • Urut DU., (2015).Sentetik kannabiol (bonzai) kullanımın bilinmeyen etkisi; bilateral bazal ganglion kanaması. 36.


   Ulusal Radyoloji Kongresi , 21-28 Ekim 2015. Antalya (s…….)
  • Helvacı AŞ., Özer T., Uçar H., Eroğlu S., Urut DU. (2016). Aşırı doz amitriptiline bağlı toksik myokardit: Olgu sunumu


   18. İç hastalıkları Ulusal Kongresi, 12-16 Ekim 2016. Antalya. (s.217)
  • Urut DU. (2018). Duktal extralüminizasyon gösteren bilateral periprostetik laktasyonel süt kolleksiyonu: Literatürde ilk vaka örneği.