Medikal Onkoloji bölümümüzde kişiye özel kemoterapi ünitesi, tümör konseyi, girişimsel radyoloji ile ortak uygulanan tedaviler, immünoterapiler ve hedefe yönelik tedaviler uygulanmaktadır.

Kemoterapi

Tüm organ kanserlerinde adjuvan, neo-adjuvan ve primer kemoterapiler.

Hedefe Yönelik Tedaviler

Bazı kanserlerde (akciğer, meme, kolon, böbrek, yumurtalık ve cilt tümörleri vb) hedefe yönelik akıllı ilaçlarla tedaviler.

İmmünoterapiler

Bağışıklık sistemini uyararak tümöre karşı etkin tedaviler (örneğin malign melanom, akciğer ve böbrek tümörlerinde).

Girişimsel Radyoloji ile ortak uygulanan tedaviler

Kemoembolizasyon (TAKE), Radyoembolizasyon (TARE), Radyofrekans Ablasyon (RFA)

Pet/CT

Nükleer Tıp Bölümü’nde bulunan PET/CT ile küçük tümörler bile kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Onkolojik hastalıkların erken tanısında, evrelenmesinde ve tedavi takibinde kullanılan PET/CT, hücrelerin metaboliK fonksiyonunu ve anatomisini üç boyutlu olarak tek seansta görüntülerken, hekimlere de hastalık hakkında ayrıntılı bilgiler sunmaktadır.

Tümör Konseyi

Deneyimli akademik kadro tarafından haftada bir gün multidisipliner tümör konseyi toplantılarında hastalar için en uygun tedavi kararları alınmaktadır