Biyokimya canlı varlıkların moleküler seviyede inceleyen bir bilim dalıdır. Klinik Biyokimya canlıların hastalıklarındaki moleküler değişiklikleri, hastalık hallerinde organizmada ne gibi değişiklikler meydana geldiğini ve hastalığın hangi bozukluk sonucu oluştuğunu araştırır.

Biyokimya laboratuvarları kan, idrar, beyin- omurilik sıvısı(BOS) ve diğer organizma sıvılarının normal ve patolojik hallerdeki bileşimlerini ortaya koyar. Tanı koyarken ve tedaviyi yönlendirirken doktora yardımcı olur. 

Laboratuvarımızda testler son teknoloji cihazlarda çalışılmaktadır. Her gün düzenli olarak uzman hekimler kontrolünde ve deneyimli teknik personel ile internal (iç kalite) kontroller yapılmaktadır. Çalışılan testler mümkün olan en kısa sürede hastamıza iletilmektedir.

Uzman hekim tarafından onaylanan sonuçlarınızı web sayfamızda bulunun E-Sonuç bölümüne giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz. 

Laboratuvarımız uluslararası kalite kontrol programlarının üyesidir. İlgili merkezlerden gelen serumlar belirli zaman aralıklarında çalışılarak sonuçlar dünya çapında diğer laboratuvarlar ile karşılaştırılmakta, sonuç güvenliğine son derece önem verilmektedir.

Biyokimya Laboratuvarında Yapılan Testler:

Rutin Biyokimya Testleri; diyabet(şeker) testleri, kan yağları, karaciğer ve böbrek tetkikleri  

Kardiyak Testler; (kalp sağlığı ve hastalıklarının teşhisi için yapılan tetkikler)

Endokrinoloji (Hormon Bilimi) Testleri;  tiroid testleri, adet bozuklukları, kıllanma, şişmanlık gibi hastalıkların tanısına yönelik testler, diyabet (şeker) hastalıkları takibine yönelik testler, polikistik over sendromu ve gelişim geriliği testleri  

Hematoloji (Kan Hastalıkları Bilimi) Testleri: kansızlık teşhisi ve takibi için yapılan tetkikler

Prenatal Tarama Testleri / Hamilelikte Yapılan Tarama Testleri: down sendromu tarama (ikili, üçlü, dörtlü), non invaziv prenatal test (panorama gibi)

* Hastanemiz bünyesinde  Kan Bankası (Transfüzyon Merkezi ) de bulunmaktadır. Merkezde kan grubu (forward), kan grubu (reverse), cross match (uygunluk), antikor tarama  tetkikleri yapılmaktadır.

* Hastanemiz bünyesinde çalışılmayan tüm tetkikler uluslararsı akreditasyonu olan ilgili laboratuvarlarda çalışılır. İlgili laboratuvarlardaki çalışmalar biyokimyasal tetkikleri, mikrobiyolojik tetkikleri, genetik tetkikleri ve patolojik tetkikleri kapsar.

Biyokimya Hekimlerimiz