BHT CLINIC Kalite Yönetim Sistemi;  Joint Comission Internationual JCI Akreditasyon Standartları ve Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditason Standartları doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.

JCI (Joint Commision International)

Uluslararası platformda sağlık alanında hizmet gösteren saygın bir akreditasyon kuruluşu olan JCI, uluslararası hasta güvenliğini temel alan, sıkı hasta bakım standartlarını teşvik eden ve yüksek performans elde etmek üzere çözümler sunan bir kuruluştur. JCI akreditasyonunun en önemli amacı kurumu değil, hasta memnuniyetini, hizmet kalitesini ve hasta güvenliğini ön planda tutmaktır.

SKS – SAS (Sağlık Bakanlığı/Sağlıkta Kalite Standartları-Sağlıkta Akreditasyon Standartları)                   

Dünyada hasta bakım kalitesinin yüksek düzeyde geliştirilmesi ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi için akreditasyon sistemi geliştirilmiş ve bu sistemler aracılığı ile sağlık kurumlarının performansları değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu doğrultuda Türkiye’de akreditasyon çalışmaları 2005 yılında başlamış, Sağlıkta Kalite Standartları hazırlanmış, bu standartlar doğrultusunda sağlık kuruluşları değerlendirilerek puanlamaya tabi tutulmuştur. Sağlık Bakanlığı’nın sağlıkta akreditasyon çalışmaları sağlıkta kalite standartları ışığında son halini alarak, uluslararası ISQua Accreditation tarafından kabul görmüştür.