Our Understanding of Patient Care

Home Page
Our Understanding of Patient Care
Hasta Bakım Anlayışımız


Sağlık hizmetlerinde amaç; kişilerin tam bir iyilik hali içinde olmasını sağlamaya çalışmaktır. Bu bakımdan sağlık hizmeti sunumu, hizmete gereksinimi olan hastaların beklenti ve ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmasının yanında memnuniyetin de sağlanmasını esas almalıdır.

Hastaların tatmini ve memnuniyeti sağlık hizmetinin en temel çıktılarından biridir. Çünkü memnuniyeti sağlanmış bir hasta, sağlık sorunlarının gerektirdiği bazı koşullara uyma konusunda daha açık, net ve kararlı davranışlar içinde olabilir ve bu da sunulan hizmetin sonucu üzerinde olabilecek olumsuz etkiyi ortadan kaldırabilir veya en aza indirger. Bu açıdan hasta memnuniyetini sağlamak öncelikli amaçlar içerisinde yer alır. Ancak hasta memnuniyetsizliklerinin ele alınması da aksayan noktaların farkında olmanın ve memnuniyetsizlik gösteren hastaların yakınmalarına değer verip sorunları çözmenin en iyi yoludur.
Hastaların memnuniyetsizliklerini gidermekle kalmayıp aksama nedenlerini takip etmek ve sorunları tekrar oluşmamak üzere çözüme kavuşturucu girişimler yani önleyici faaliyetler geliştirmek gerekmektedir. Önleyici ve iyileştirici faaliyet yapabilmenin tek şartı ise; hasta görüşlerine ve memnuniyetine değer vermektir.