dr-guray-demir

Doğum Tarihi/ Doğum yeri: 25.01.1976

E-mail: guraydemir@bhtclinic.com.tr

Bölümü: Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitimi:

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi                              

Uzmanlık Eğitimi:

 • Bakırköy Dr. Sadi Konuk eğitim ve Araştırma Hastanesi   

Çalıştığı Kurumlar: 

 • Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi                                     
 • Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi
 • Kocaeli İzmit 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu
 • Kocaeli Karamürsel A.Ç.S.M                                  

Tıbbi İlgi Alanları:

 • Anestezi ve Reanimasyon

Araştırma ve Yayınlar:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Protective Effect of the Nuclear Factor Kappa B Inhibitor Pyrrolidine Dithiocarbamate in Lung Injury in Rats with Streptozotocin-Induced Diabetes
Eren, G.  Cukurova, Z.  Hergunsel, O.  Demir, G.  Kucur, M. Uslu, E. Dalo, E. Uhri, M.  Tugcu, V.   Respiration 2010; 79(5): 402-10 

A2. The Comparison of Dexmedetomidine and Three Different Doses of Midazolam in Preoperative Sedation Gulay Eren, Zafer Cukurova, Guray Demir, Oya Hergunsel, Betul Kozanhan, Nalan S Emir Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology, 2011, 27 (3): 367-72

A3. The Effect of Pomegranate Juice on Diabetes-Related Oxidative Stress in Rat Lung Zafer Çukurova, Oya Hergünsel, Gülay Eren, Asuman Gedikbaşı, Mehmet Uhri, Güray Demir, Yasemin Tekdöş Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(2):444-52

A4. The Effect of “Multiphase Sedation” in the Course of Computed Tomography and Magnetic Resonance  Imaging on Children, Parents and Anesthesiologist Guray Demir, Zafer Cukurova, Gulay Eren, Yasemin Tekdos, Oya Hergunsel Rev Bras Anestesiol. 2012; 62 (4), 511-19

A5. Monitorization of the effects of spinal anesthesia on cerebral oxygen saturation in elder patients using near-infrared spectroscop Aysegul Kusku, Guray Demir, Zafer Cukurova, Gulay Eren, Oya Hergunsel Rev Bras Anestesiol. 2014; 64(4): 241-46

A6. A Primary hydatid cyst localized in the soft tissue: A case report Guray Demir, Ali Tekin, Hande Tekin Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 2014; 47(4): 537

A7. To what extent can local anesthetics be reduced for infraclavicular block with ultrasonographic guidance ? Gulay Eren, Erkan Altun, Yaser Pektas, Yucel Polat, Halil Cetingok, Guray Demir, Deniz Bilgi, Yasemin Tekdos, Murat Dogan Anaesthesist 2014;63: 760-65. DOI 10.1007/s00101-014-2361-4

A8. Comparison of the effects of on-pump and off-pump coronary artery by-pass surgery on cerebral oxygen saturation using near-infrared spectroscopy Guray Demir, Zafer Cukurova, Gulay Eren, Oya Hergunsel  Korean Journal of Anesthesiology 2014; 67(6): 391-7

A9. Hypnosis for sedation in transesophageal echocardiography: a comparision with midazolam. Gulay Eren, Yuksel Dogan, Guray Demir, Evrim Tulubas, Oya Hergunsel,Yasemin Tekdos, Murat Dogan, Deniz Bilgi, Yesim Abut Ann Saudi Med 2015; 35(1): 58-63

A10. Successful anesthetic and airway management in Coffin-Siris syndrome with congenital heart disease: Case reportDilek Altun, Güray DemirAsude AyhanAyda Türköz  Egyptian Journal of Anaesthesia 09/2016; DOI:10.1016/j.egja.2016.08.012

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. The Effect of Dexmedetomidine on Propofol Amount and Hemodynamic Parameters at Anaesthesia Induction.  G. Demir, G. Aşık Eren, Z. Çukurova, O. Hergünsel. European Journal of Anaesthesiology 2009; 26, Supp. 45: 57.

B2. Protective effect of a Nuclear Faktor Kappa  B (NF-KKB) inhibitor, pyrrolidium dithicarbamate in the lung injury of rats due to streptozocin induced diabetes.     G. Eren, Z. Çukurova, O. Hergünsel, G. Demir, A. Gedikbaşı. European Journal of Anaesthesiology 2009; 26, Supp. 45: 72

B3. A retrospective evaluation of patients undergoing nontraumatic emergency surgery. Güray Demir, Zafer Cukurova, Gulay Eren, Nalan Saygi Emir, Aycan Güner, Melek Atasoy, Oya Hergunsel, Ahmet Turhan. 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, May 13–17, 2009, Antalya, Turkey, Abstract No: 244

B4. Retrospective analysis of the patients with penetrating thoracal trauma. Yucel Polat, Gulay Eren, Zafer Cukurova, Evrim Kucur, Halil Cetingok, Guray Demir, Oya Hergunsel, Ahmet Turhan. 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, May 13–17, 2009, Antalya, Turkey, Abstract No: 424

B5. The Retrograde Analysis of Trauma and Emergency Surgery Cases Managed in Our Intensive Care Unit Between 2003-2008. Demir G, Cukurova Z, Eren G, Hergunsel O. 17 th International Intensive Care Symposium, May 8-9, 2009, Istanbul, Turkey Abstract No:1

B6. Prolonged Mechanical Ventilation as a Consequence of a Primary Pulmonary Hydatid Cyst Rupture During Abdominal Laparoscopy Demir G, Eren G, Cukurova Z, Kendir V, Duman E, Kuşku A, Polat Y, Hergunsel O. 17 th International Intensive Care Symposium, May 8-9, 2009, Istanbul, Turkey Abstract No:2

B7. Routine USG disposal during central venous catheterization: Is it really applicable? Or mandatory? Demir G, Cukurova Z, Cetingok H, Balkan B, Eren G, Hergunsel O Euroanaesthesia 2014: 31 May-3 June 2014, Stockholm Sweden, EJA 2014: 31 e-Supp 52; 47

B8. Is infrared spectroscopy effective for determination of time for baloon inflation during cerebral vascular embolization? Demir G, Cukurova Z, Cetingok H, Eren G, Hergunsel O, Euroanaesthesia 2014: 31 May-3 June 2014, Stockholm Sweden, EJA 2014: 31 e-Supp 52; 115

B9. Extracorporeal Lung Support in ARDS: A Single-center experience Gülay Eren, Oya Hergünsel, Yasemin Tekdöş, Deniz Bilgi, Murat Doğan, Güray Demir, Zafer Çukurova 20th International Intensive Care Symposium, Istanbul, Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2015: 13 (supp 1); 29

B10. Cerebral perfusion during pulsatile or non-pulsatile cardiopulmonary bypass technique in coronary artery bypass grafting surgery Güner B, Yıldırım I, Demir G, Hergünsel O, Cetingok H Euroanaesthesia 2016, 28-30 May, London,U.K, Vol33, Supp 54; 256

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. The effects of spinal anaesthesia on cerebral oxygen saturation Guray Demir, Aysegul Kusku, Gulay Eren Lap Lambert Academic Publishing,  Heinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121, Saarbrücken, Germany, ISBN 978-3-659-61611-2

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Yoğun Bakım Ünitemizde 2003-2007 Yılları Arasında Takip Edilen Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Analizi. Güray Demir, Gülay Aşık Eren, Oya Hergünsel, Zafer Çukurova, Yasemin Kızanlık. Bakırköy Tıp Dergisi 2008; 4: 139-43

D2. Fenitoin Alan Bir Hastada Gelişen Toksik Epidermal Nekroliz. Güray Demir, Gülay Aşık Eren, Yasemin Kızanlık, Ebru Yavuz, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2008; 6: 155-8.

D3. Anesthetic Management Of A Patient With Wolff-parkinson-white Syndrome Undergoing Laparoscopic Nephrectomy: Case Report. Gülay Eren, Betül Kozanhan, Oya Hergünsel, Güray Demir, Zafer Çukurova, Volkan Tuğcu, Ali İhsan Taşçı. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2008, 6: 103-8

D5. Anestezi İndüksiyonda Deksmedetomidin’in Propofol Dozuna ve Hemodinamik Parametrelere Etkisi Güray Demir, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel. Bakırköy Tıp Dergisi 2009; 5: 49-53

D6. Pregabalin Blunts Cardiovascular Response To Laryngoscopy And Tracheal Intubation. Gülay Eren, Betül Kozanhan, Oya Hergünsel, Ünsal Bilgin, Güray Demir, Zafer Çukurova. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2009; 7(2): 82-7

D7. Transüretral Prostat Rezeksiyonu Operasyonlarında Intratekal Bupivakain, Levobupivakain ve Levobupivakain-Fentanil Kombinasyonunun Etkinliklerinin Karşılaştırılması. Güray Demir, Zafer Çukurova, Gülay Eren, Oya Hergünsel, Ali İhsan Taşçı. Bakırköy Tıp Dergisi 2009; 5: 143-8.

D8. Spontan Rüptüre Olarak Uzamış Mekanik Ventilasyona Gereksinim Duyan Akciğer Kist Hidatik Olgusu. Güray Demir, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Ayşegül Kuşku, Yücel Polat, Oya Hergünsel. Türk Anest Rean Der Dergisi 2010; 38(3): 217-21

D9. Yaşamla Bağdaşmayan Fakat Sağkalım Sağlanan Akut Böbrek Yetmezliği Güray Demir, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Sibel Koçak Yücel, Oya Hergünsel. Türk Anest Rean Der Dergisi 2010; 38(5): 379-82

D10. Sezaryen Operasyonlarında Perioperatif Uygulanan Intravenöz Parasetamolün Postoperatif Analjezi İhtiyacına ve Karaciğer Transaminaz Düzeyleri Üzerine Etkileri Dilek Altun, Gülay Aşık Eren, Nalan Saygı Emir, Evrim Kücür, Halil Çetingök, Güray Demir, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel. Bakırköy Tıp Dergisi 2010; 6: 153-7

D11. Spinal Anestezi Altında TUR-P Sendromu Gelişen Bir Olgu: Olgu Sunumu. Dilek Altun, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Güray Demir, Vedat Kendir, Halil Çetingök, Oya Hergünsel Bakırköy Tıp Dergisi 2010; 6: 174-7

D12. Radiyal Arter Kanülasyonu Sonrası Parmak Ampütasyonu ile Sonlanan İskemik Komplikasyon Güray Demir, Zafer Çukurova, Gülay Eren, Oya Hergünsel Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(2): 100-4

D13. Kardiyovaskuler Cerrahide Temel Anestezik Yaklaşım (Derleme) Zafer Çukurova, Beyhan Güner, Gülay Eren, Güray Demir, Oya Hergünsel Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics 2012; 4(3): 70-

D14. Yoğunbakım hastalarında renal fonksiyonların RIFLE ve AKIN Skorları ile takibinin mortalite ve morbidite üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması Evrim Kucur Tülübaş, Güray Demir, Erkan Duman, Dilek Altun, Halil Çetingök, Oya Hergünsel, Zafer Çukurova Bakırköy Tıp Dergisi 2013; 9: 69-72

D15. Elektif Sezaryen Operasyonlarında Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan Transversus Abdominis (TAP) Bloğun Ameliyat Sonrası Analjezideki Etkinliği Evrim Kucur Tülübaş, Erkan Duman, Halil Çetingök, Güray Demir, Dilek Altun, Oya Hergünsel, Zafer Çukurova İstanbul Med J 2013; 14: 271-5

D16. Artroskopik diz cerrahisinde intratekal bupivakain ve levobupivakainin etkinliklerinin karşılaştırılması Dilek Altun, Güray Demir, Halil Çetingök, Evrim Küçür Tülübaş, Zafer Çukurova Bakırköy Tıp Dergisi, 2014; 10: 57-61

D17. Acik Kalp Cerrahisi Ekstrakorporeal Dolasimi Sirasinda Gelisen Masif Akciger Odemi Güray Demir, Bedih Balkan, Murat Doğan, Halil Çetingök, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel. GKDA Derg, 2014; 20: 118-20

D18. Yoğun Bakım Ünitesinde Paratiroid Adenomlu Olgu: Prognoz ve Tedavi Yaklaşımı Dilek Altun, Güray Demir, Evrim Tülübaş, Zafer Çukurova, Ahmet Turan Bakırköy Tıp Dergisi 2015; 11: 127-130

D19. Zorunlu Oturur Posizyonda, USG Eşliğinde Hemodiyaliz Kateteri Yerleştirilmesi: Olgu Sunumu Güray Demir, Halil Çetingök, Zafer Çukurova, Erdal Atiç, Gülay Eren, Oya Hergünsel Bakırköy Tıp Dergisi

D20. Akut üst ekstremite arteryel embolileri: 2 yıllık klinik deneyimimiz. Mehmet Atay, Mete Gürsoy, Vedat Bakuy, Onur Saydam, Ali Aycan Kavala, Saygın Türkyılmaz, Güray Demir, Ahmet Akgül Bakırköy Tıp Dergisi 2016;12:202-206, DOI: 10.5350/BTDMJB201612405

 E. Ulusal bilimsel Toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Dexmedetomidinin İndüksiyondaki Propofol Dozuna ve Hemodinamik Parametrelere Etkisi. Güray Demir, Gülay Aşık Eren, Gülsüm Oya Hergünsel, Zafer Çukurova, Yasemin Tekdöş, Muharrem Özbek. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2007; 35, Ek sayı 1: 12

E2. Reusable Solunum Devresi Kullanımının Bakteriyel Kontaminasyon Yönünden Güvenilirliği. G. Demir, G. Aşık Eren, Ö. Açıkgöz, Z. Çukurova, O. Hergünsel. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2008; 36, Ek sayı 1: 12

E3. Radyoloji Ünitesinde Çocuklarda “Kademeli Sedasyon” Uygulamasının Çocuk, Ebeveyn ve Uygulayıcıya Etkileri.G. Demir, G. Aşık Eren, Z. Çukurova, O. Hergünsel. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2008; 36, Ek sayı 1: 33

E4. Ratlarda Streptozocinle Oluşturulan Diabetik Akciğer Hasarında NF-Kappa B İnhibitörü Pyrrodilin Dithiocarbamat’ın (PDTC) Koruyucu Etkisi. G.A. Eren, O. Hergünsel, Z. Çukurova, G. Demir, A. Gedikbaşı, M. Kucur, M. Uhri. Türk Türk Anest Rean Der Dergisi; 2008; 36, Ek sayı 1: 39

E5. Tranüretral Rezeksiyon Operasyonlarında Labart’ın Klasik Tekniği ile Yapılan Obturator Sinir   Blokajının Obturator Refleks Oluşması Riskine Etkisi Ünsal Bilgin, Gülay Eren, Metin Ericek, Nalan Yalçın, Beyhan Güner, Güray Demir, Oya Hergünsel. 10. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi. 15 -18 Mayıs 2009, Radisson SAS Conference & Airport Otel, İstanbul.

E6. On-pump ve Off-pump Koroner Arter Cerrahisinin Serebral Oksijen Satürasyonu Üzerine Etkilerinin Near-Infrared Spectroscopy ile Karşılaştırılması Güray Demir, Zafer Çukurova, Gülay Eren, Beyhan Güner, Oya Hergünsel Türk Anest Rean Der Dergisi 2010; 38: Ek sayı.1: 39

E7. Santral venöz Katater Yerleştirilmesinde Rutin USG Kullanımı; Uygulanabilir mi? Yararlı mı? Gerekli mi? Güray Demir, Zafer Çukurova, Halil Çetingök, Bedih Balkan, Gülay Eren, Oya Hergünse Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi “TARK 2013” 20-24 Kasım, Antalya Kongre Özet CD si Klinik Araştırma Yarışma Sunuları, Sunu No:8

E8. Preoperatif Oral Karbonhidrat Kullanımının Cerrahi Strese Bağlı Nöroendokrin Yanıta Etkisi. Nilgün Sağnak, Gülsüm Oya Hergünsel, Gülay Aşık Eren, Nalan Saygı Emir, Yasemin Kızanlık, Zafer Çukurova, Muharrem Özbek, Güray Demir, Asuman Gedikbaşı. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2007; 35, Ek sayı 1: 203

E9. Deksmedetomidin ve Midazolamın Preoperatif Sedasyondaki Etkinlikleri ve Hemodinamik, Respiratuar Parametrelere Etkilerinin Karşılaştırılması G. Demir, G. Aşık Eren, Z. Çukurova, O. Hergünsel, Y. Tekdöş. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2008; 36, Ek sayı 1: 72

E10. Spinal Anestezi sonrası Gelişen Subdural Hematom: Olgu Sunumu. E. Kucur, N. Saygı Emir, G. Aşık Eren, G. Demir, D. Altun, Y. Pektaş, Z. Çukurova, O. Hergünsel. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2008; 36, Ek sayı 1: 252

E11. Transüretral Prostat Rezeksiyonu Operasyonlarında İntratekal Bupivakain, Levobupivakain ve Levobupivakain-Fentanil Kombinasyonunun Etkinliklerinin Karşılaştırılması. G. Demir, G. Aşık Eren, Z. Çukurova, O. Hergünsel. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2008; 36, Ek sayı 1: 174

E12. Spinal Anestezi Altında Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TUR-P) Sendromu: Olgu Sunumu. D.Altun, G. Aşık Eren, Z. Çukurova, O. Hergünsel, F. Kızıltepe, G. Demir. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2008; 36, Ek sayı 1: 256

E13. Yoğun Bakım Ünitemizde 2003-2007 Yılları Arasında Takip Edilen Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Analizi. Güray Demir, Gülay Aşık Eren, Oya Hergünsel, Zafer Çukurova, Yasemin Kızanlık. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi; 2008; 36, Ek Sayı 1: 11

E14. Fenitoin Alan Bir Hastada Gelişen Toksik Epidermal Nekroliz. Güray Demir, Gülay Aşık Eren, Yasemin Kızanlık, Ebru Yavuz, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel. Yoğun Bakım Derneği Dergisi; 2008; 36, Ek Sayı 1: 12

E15. Appendektomi Operasyonlarında Preinsizyonel ve Postinsizyonel Intravenöz  Parasetamolun Peroperatif Hemodinamik Parametrelere, Derlenme Sürecine ve Postoperatif Analjezik İhtiyacına Etkisinin Araştırılması. G. Demir, G. Eren, Z. Çukurova, D. Altun, O. Hergünsel, S. Kapan. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2009; 37, Ek sayı 1: 93

E16. Ortopedik Cerrahi Geçirecek Hastalarda Anestezi ve Cerrahi Hazırlık Sürecinin Hasta Anksiyetesi ve Memnuniyetine Etkisi. G. Demir, G. Eren, Z. Çukurova, O. Hergünsel, M. C. Avkan. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2009; 37, Ek sayı 1: 162

E17.    2008 Yılında Hastanemizde Acil Cerrahi Girişimi İçin Anestezi Uygulanan Hastaların Geriye Dönük İncelenmesi. G. Demir, G. Eren, Z. Çukurova, N. Emir, A. Güner, O. Hergünsel. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2009; 37, Ek sayı 1: 102

E18. Yaşamla Bağdaşmayan Fakat Sağkalım Sağlanan Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu sunumu. G. Demir, G. Eren, Z. Çukurova, S. Koçak, A. Kuşku, Y. Polat, O. Hergünsel. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2009; 37, Ek sayı 1: 276

E19. Radiyal Arter Kanülasyonu Sonrası Parmak Ampütasyonu İle Sonlanan İskemik Komplikasyon: Olgu Sunumu G. Demir, G. Eren, Z. Çukurova, S. Aşar, E. Duman, O. Hergünsel. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2009; 37, Ek sayı 1: 254

E20. Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında İntraperitoneal Verilen CO2 İnsuflasyonunun Hemodinamik Parametreler Üzerine Etkisinin Non-İnvaziv Ultrasonografik Kardiyak Output Monitörü İle Değerlendirilmesi. V. Kendir, G. Eren, H. Çetingök, D. Altun, G. Demir, Z. Çukurova, O.Hergünsel. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2009; 37, Ek sayı 1: 167

E21. Hipertriglisemiye Bağlı Akut Pankreatit Atağında Farklı Bir Tedavi Seçeneği: Plasmaferez D. Altun, G. Eren, Z. Çukurova, G. Demir, S. Aşar, O. Hergünsel, E. Tülübaş. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2009; 37, Ek sayı 1: 247

E22. Yoğun Bakımda Sedasyon Uygulamasında Midazolam ile Magnezyum + Midazolamın Ekinliklerinin Karşılaştırılması D. Altun, G. Eren, Z. Çukurova, M. Ericek, G. Demir, H. Çetingök, O. Hergünsel. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2009; 37, Ek sayı 1: 238

E23. Robotik Ürolojik Cerrahide Selebral Oksijenizasyonun Transkranial Selebral Oksimetre Tekniği ile Takibi: 4 Olgu Sunumu A. Kuşku, G. Eren, Z. Çukurova, G. Demir, M. Ericek, O. Hergünsel. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2009; 37, Ek sayı 1: 218

E24. Açık Kalp Cerrahisi Ekstrakorporeal Dolaşımı Sırasında Gelişen Masif Akciğer Ödemi: Olgu Sunumu Güray Demir, Bedih Balkan, Murat Doğan, Halil Çetingök, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel. Göğüs-Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIX. Ulusal Kongresi Kongre Özet Kitabı; s: 109

E25. Serebral Vasküler Embolizasyon Sırasında Balon Şişirme Süresinin Belirlenmesinde Near İnfrared Spectroskopi Etkinmidir ? Güray Demir, Zafer Çukurova, Halil Çetingök, Süleyman Sabaz, Gülay Eren, Oya Hergünsel Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi “TARK 2013” 20-24 Kasım, Antalya Kongre Özet CD si Poster Sıra No:122 http://www.tard.org.tr/tark2013/cd/?oturum=P

E26. Serebral Endovasküler Girişimlerde Near İnfrared Spectroscopy Kulla Güray Demir, Zafer Çukurova, Halil Çetingök, Gülay Eren, Oya Hergünsel Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi “TARK 2013” 20-24 Kasım, Antalya Kongre Özet CD si Poster Sıra No:145 http://www.tard.org.tr/tark2013/cd/?oturum=P

E28. Zorunlu Oturur Posizyonda USG Eşliğinde Hemodializ Kateteri Yerleştirilmesi: Olgu Sunumu Güray Demir, Halil Çetingök, Zafer Çukurova, Erdal Atiç, Gülay Eren, Oya Hergünsel Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi “TARK 2013” 20-24 Kasım, Antalya Kongre Özet CD si Poster Sıra No:331 http://www.tard.org.tr/tark2013/cd/?oturum=P

E29. Ekstrakorporeal Dolaşım Sırasında Beyin Dokusu Oksijenlenmesinin Near İnfrared Spektroskopi ile Takibi ve Beyin Dokusu Oksijenlenmesinin Ekstrakorporeal Dolaşım Sırasında Oluşan Değişimler ile İlişkisi Güray Demir,Zafer Çukurova, Gülay Eren, Oya Hergünsel Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 20. Ulusal Kongresi 17-20 Nisan 2014, Marmaris. Kongre Özet Kitabı s: 95

E30. Komplike Olmuş Santral Kateterisazyonlar: 3 Olgu Sunumu Güray Demir, Zafer Çukurova, Dilek Altun, Emrah Erener, Gülay Eren, Oya Hergünsel Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 20. Ulusal Kongresi 17-20 Nisan 2014, Marmaris. Kongre Özet Kitabı s: 96

E31. Conn Sendromlu Hastada Anestezi Yönetimi Güray Demir, Figen Öztürk, Evrim Tülübaş, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel 48. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-29.10.2014, Ankara

E32.    Skolyoz Operasyonu Sırasında Gözlenen Beklenmedik Ani Kardiyak Arrest Güray Demir, Bedih Balkan, Derya Mandacı, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel 48. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-29.10.2014, Ankara

E33. Akut Miyokard İnfarktus Sonrası Kalça Cerrahisi ve Anestezi Yönetimi Güray Demir, Derya Mandacı, Mehmet Metin Ericek, Yaser Pektaş, Oya Hergünsel 48. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-29.10.2014, Ankara

E34. Transkatater Aort Valv İmplantasyonu (TAVI) Uygulamalarında Genel Anestezi mi? Lokal Anestezi mi? Mortal seyirli bir olgu ile değerlendirilme Güray Demir, Bülent Demir, Figen Öztürk, Oya Hergünsel, Osman Karakaya
48. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-29.10.2014, Ankara

E35. Morbid Obez Hastada Anestezi Deneyi Güray Demir, Figen Öztürk, Hilal Köşük, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel 48. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-29.10.2014, Ankara

E36. Morgagni Hernisi Operasyonu Geçiren Bir Olguda Sınır Değerlerde Tek Akciğer Ventilasyonu Güray Demir, Figen Öztürk, Hatice Yılmaz Erişen, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel 48. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-29.10.2014, Ankara

E37. Yüksek Kardiyak Riskli Hastada Femoral ve Popliteal Blok Uygulaması Güray Demir, Hilal Köşük, Figen Öztürk, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel 48. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-29.10.2014, Ankara

E38.    Mortal Sonuçlanan İleri Derece Eisenmenger Sendromlu Gebede Anestezi Yönetimi           Güray Demir, Bedih Balkan, Derya Mandacı, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel 48. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-29.10.2014, Ankara

E39. Peroperatif Anksiyete Düzeyinin ve Anksiyeteyi Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ile Hasta Memnuniyeti Arasındaki İlişkisi Güray Demir, Fahriye Çiçek, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel 48. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-29.10.2014, Ankara

E40. Oturur Posizyonda Yapılan Kraniyal Cerrahilerde Peroperatif Transözofageal Ekokardiyografi ile Venöz Hava Embolisi Monitörisazyonu Güray Demir, Figen Öztürk, Derya Mandacı, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel 48. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-29.10.2014, Ankara

E41. Ultrason Görüntüleme Eşliğinde Santral Venöz Katater Yerleştirilmesinde Kısa ve Uzun Kesit Kullanımının Karşılaştırılması Güray Demir, Saygın Türkyılmaz, Evrim Kucur Tülübaş, Figen Öztürk, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel 21. Göğüs Kalp Damar ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Kapadokya, Bildiri Özetleri Kitabı s:6, Sözlü Sunu 3

E42. Fin Tipi Nefrotik Sendromlu Hastada Zor Hava Yolu Yönetimi, Gökhan Işık Serçe, Beyhan Güner, Güray Demir, Gülay Eren, Oya Hergünsel 49. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, 2-6 Aralık 2015, Antalya, Poster Bildiri No:443

E43. İndüksiyon Sonrası Venkriküler Fibrilasyon ile Tanı Konan Uzun QT Sendromlu Pediatrik Olgu Deniz Dilan Naki, Bengü Akın, Güray Demir, Oya Hergünsel 49. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, 2-6 Aralık 2015, Antalya, Poster Bildiri No:706

E44. Sugammadekse Bağlı Bronkospazm: Nadir Bir Yan Etki Şükran Merve Uvaçin, Fidan Aygün, Güray Demir, Oya Hergünsel 49. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, 2-6 Aralık 2015, Antalya, Poster Bildiri No:719 

E45.    Koroner Arter By-Pass Grefleme Ameliyatlarında Kullanılan; Pulsatil ve Non Pulsatil Kalp Akciğer Pompasının, Serebral Perfüzyon Üzerine Etkileri
İpek Bostancı, Beyhan Güner, Güray Demir, Oya Hergünsel, Halil Çetingök 22.Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, 21-24 Nisan 2016, Fethiye, Muğla, Poster No:35

E46. Morbit Obez Hastalarda Laparoskopik Tranversus Abdominal Plane (TAP) Bloğun Uygulanabilirliği ve Postoperatif Ağrı Yönetiminde Etkinliği Evrim Kucur Tülübaş, Hakan Seyit, İpek Bostancı, Zafer Çukurova, Hilal Köşük, Güray Demir, Halil Alış 50. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, Poster No: KY-04

E47. Ciddi Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Anestezi Yönetimi Kübra Yıldırım, Nalan Saygı Emir, Figen Öztürk, Evrim Kucur Tülübaş, İpek Bostancı, Güray Demir, Oya Hergünsel 50. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, Poster No: P-144

E48. Wolf-Parkinson-White Sendromlu Hastada Spinal Anestezi ile Acil Sezeryan Yönetimi Bülent Serbest, Güneş Özlem Yıldız, Khin Zar Li Aung, Evrim Kucur Tülübaş, Güray Demir, Oya Hergünsel  50. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, Poster No: P-158

E49. Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (LSG) Ameliyatlarında Obezite Cerrahi Ölüm Risk Skorlama (OS-MRS) Sisteminin Etkinliği Evri Kucur Tülübaş, Hakan Seyit, Yasemin Tekdöş Şeker, Zafer Çukurova, Güray Demir, Halil Alış 50. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, Poster No: P-193

E50. Mortalitesi Yüksek Travma Hastalarında Acil Anestezi Yönetimi: 2 Olgu Sunumu Duygu Aygün, Güray Demir, Bedih Balkan, Evrim Kucur Tülübaş, İpek Bostancı, Oya Hergünsel 50. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, Poster No: P-276

E51. Ciddi Kardiyak Hastalıklı Gebede Anestezi Yönetimi: 3 Olgu Sunumu Murat Aslan, İpek Bostancı, Evrim Kucur Tülübaş, Güray Demir, Güneş Özlem Yıldız, Oya Hergünsel 50. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, Poster No: P-356

Yurtdışı Deneyimleri

 • Washington University School Of Medicine, USA.           

Akciğer Nakli ve Amfizem Cerrahisi 

 • University Of Rome, Italy.                                                  

Genişletilmiş Akciğer Rezeksiyonları 

 • Harefield Hospital, UK.                                                      

Akciğer Nakli ve Genel Göğüs Cerrahisi

 • Kyoto University School Of Medicine , Japan.                    

Canlı Donörden Lober Akciğer Nakli

 • Toronto Lung Transplantation Department , Canada          

Akciğer Nakli ve Vücut Dışında Akciğer Perfüzyonu

 • Duke University School Of Medicine, USA.                      

Minimal İnvazif Göğüs Cerrahisi (VATS), Akciğer Nakli

 • Lund University School Of Medicine, Sweden.                 

Akciğer Nakli, Vücut Dışında Akciğer Perfüzyonu

Üyelikler

 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 • Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği
 • European Society of Anaesthesiology (ESA)
 • European Association of Cardiothracic Anaesthesiologist