Tüp bebek tedavisi; ileri teknoloji ile yüksek gebelik oranları ve yüz güldüren sonuçlarBHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi tüp bebek merkezi ekibi, alanında uzman doktorlar ve embriyologlardan oluşmaktadır. Yurt içi ve yurt dışından hastalarımızın başvurduğu merkezimizde yıllık ortalama 600 hasta tedavi edilmektedir. İleri teknoloji ile kurulmuş tüp bebek merkezimizde dünya ile paralel son gelişmeler takip edilerek yüksek gebelik oranları ve yüz güldüren sonuçlar elde edilmektedir.

Tüp Bebek Merkezi Tanıtım VideomuzÜremeye Yardımcı Teknikler ile Tüp Bebek Merkezimizde Verilen Hizmetler

Çiftlerin, bir yıl süre ile korunmasız cinsel ilişkide bulunmasına rağmen gebelik oluşmaması durumunda çiftler infertil olarak kabul edilir. Bu çiftlerin araştırılıp tedavi görmesi gerekir. Kadın yaşının ileri olduğu çiftlerde bu bir yıllık bekleme süresi daha da kısa olabilir (35 yaş üstü, 6 ay, 40 yaş üstü 3 ay). Bu aşamadan sonra gebelik oluşmasına yardım etmek için yapılan tüm tetkik ve tedaviler üremeye yardımcı teknikler olarak adlandırılır ve aşağıdaki gibidir:Tüp Bebek Tedavisi Süreçleri

Tüp Bebek Tedavisi Üremeye Yardımcı Teknikler

 1. Yumurtlama Tedavisi

  Yumurtaları tam gelişmeyen kadınlarda ilaç yardımıyla (hap veya iğne) daha fazla yumurta gelişmesi sağlanabilir. Hastaya yumurtlama azlığı teşhisi konmuş ise, yaşı, infertilite süresi ve daha önce aldığı tedaviler de değerlendirilerek bu iki ilaç grubundan biri seçilir. Hangi tedavi seçilirse seçilsin, deneme süresi 3 ile 6 siklus arasında sınırlıdır. Bu altı tedavi siklusunun arka arkaya olması gerekmez. Altı denemeden sonra gebelik sağlanamazsa bir üst tedavi basamağına geçilir.

  Hastanın yaşı ileri ise veya infertilite süresi uzun ise altı ayda ısrarcı olmamak ve basit yöntemlerle zaman kaybetmemek gerekir.

 2. İnfertilite Nedeninin Saptanması

  İnfertil çiftlerde, gebelik oluşamamasının sebebi kadına, erkeğe veya her ikisine bağlı olabilir. Çiftlerin %15-20’sinde tüm araştırmalara rağmen gebelik oluşmamasının sebebi bilinmemektedir. Bazı durumlarda bu durumun nedeni kolayca tespit edilebilirken, bazı durumlarda ileri araştırmalar gerekebilir. Kadın detaylı bir muayene ve ultrasonografi ile değerlendirilirken erkek basit bir sperm tahlili ile değerlendirilmektedir.

  ERKEĞE AİT SORUNLAR :
  Spermiogram ( Sperm tahlili)
  YUMURTLAMA SORUNLARI :
  Adet düzeninin sorgulanması,
  Ultrason ile yumurtalıkların değerlendirilmesi,
  Hormon tahlilleri
  TÜPLERİN KAPALI OLMASI :
  HSG (rahim ağzından boya verilerek rahim film çekilmesi), Laparoskopi (genel anestezi altında göbekten karın içine girilerek ışıklı bir kamera yardımı ile tüplerin ve yumurtalıkların doğrudan gözlenmesi.)
  RAHİME AİT SORUNLAR :
  Ultrasonografi,
  Histeroskopi (vajinadan ışıklı kamera ile rahim içinin gözlenmesi)
  RAHİM AĞZINA AİT SORUNLAR :
  Muayene

 3. İntra Uterin İnseminasyon (Aşılama)

  İntra Uterin İnseminasyon (Aşılama), spermlerin menide var olan diğer hücrelerden yıkanarak temizlenip en hareketli olanlarının seçilerek yoğun bir damlacık haline getirilip rahim içine verilmesi işlemidir. Sperm sayısında sınırda zayıflık varsa veya sayı normal ama hareketlilik az ise bu yöntem kullanılır.

  Yumurtlama tedavisi alan hastalarda bu işlem tam yumurtlama zamanı yapılır.

 4. IVF (in Vitro Fertilizasyon – Klasik Tüp Bebek)

  Bu işlemde yumurtalıkların iğnelerle aşırı uyarılması sağlandıktan sonra oluşan yumurtalar ultrason eşliğinde bir iğne ile toplanır. Laboratuvar ortamında her bir yumurtanın etrafına 50.000-100.000 sperm konarak döllenmesi beklenir. Oluşan embriyolardan en kalitelileri seçilerek kadının rahmine 3. veya 5. günde transfer edilir.

 5. ICSI (İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu – Mikroenjeksiyon)

  Hasta açısından ICSI yönteminin klasik tüp bebek yönteminden bir farkı yoktur, sadece laboratuvar işlemleri farklıdır. Mikroenjeksiyon yönteminde sperm yumurta içine mikroskop yardımıyla enjekte edilir. Bu yöntem sperm sayısının çok az olduğu veya hareketliliğinin yetersiz olduğu hastalarda tercih edilir. Ayrıca testis spermi (TESA-TESE operasyonu sonucu elde edilmiş) kullanılan durumlarda da mikroenjeksiyon yöntemi uygulanır.

 6. TESA (Testiküler Sperm Aspirasyonu) / Mikro-Tese (Cerrahi Mikroskop Altında Testiküler Sperm Ekstraksiyonu)

  Sperm üretimi azlığı veya kanalların tıkanıklığı nedeniyle menisinde sperm bulunmayan testislerden iğne ile çekilen sıvıdan sperm elde etme işlemi TESA’dır.
  TESE ise testisden biyopsi ile birden fazla parça alınarak, bu parçalarda sperm elde edilmesidir. Sperm bulunduğu taktirde bu çiftlerin ICSI (mikroenjeksiyon) yöntemi ile çocuk sahibi olma şansı vardır.
  Genellikle lokal anestezi ile yapılan ve işgünü kaybına yol açmayan bir işlemdir.
  TESA veya TESE işlemi sonrası uygulama, kadının yumurtalıkları olgunlaşıp toplanmaya hazır olduğu gün yapılır. Sperm bulunamazsa kadına yapılacak işlem iptal edilir.

 7. Embriyo Dondurma

  Transfer günü elimizde fazla sayıda kaliteli embriyo kaldığı zaman çiftin bilgisi dahilinde bu embriyolar dondurulur. Bir sonraki denemede veya ikinci çocukta bu embriyolar çözdürülerek transfer edilir. Taze sikluslarla ayni oranda gebelik şansı vardır.

  embriyo dondurma

 8. Embriyo Traşlama (Assisted Hatching)

  Embriyo duvarının değişik metodlarla inceltilerek rahime tutunmasının kolaylaştırılması işlemidir. Genelde her hastaya uygulanmaktadır.

 9. PGD (Preimplantasyon Genetik Tanı)

  PGD işleminde transfer aşamasına gelmiş blastokisten biyopsi alınarak genetik analiz yapılmaktadır. Bu yöntemle hem kromozomal bozukluklar, hem de tek gen hastalıkları tesbit edilip sağlıklı embriyolar seçilebilmektedir.

 10. Laparoskopik Cerrahi

  Kapalı cerrahi olarak da bilinen laparoskopi, infertilite değerlendirmesinde ve tedavisinde sık kullanılan bir ameliyat yöntemidir. Kadın sorunlarının daha iyi değerlendirilmesini ve en uygun tedavinin seçilip vakit kaybedilmemesini sağlar. Daha önceki ameliyatlara bağlı yapışıklıkların açılması, tüpün kapalı ucunun açılması, hidrosalphenks olan durumlarda tüplerin çıkartılması, yumurtalık kistlerinin ve myomların çıkartılması için uygulanan bir ameliyat şeklidir. Kliniğimizde infertilite tedavisindeki gerekli olan laparoskopik cerrahiler yapılabilmektedir.

 11. Histereskopi

  Rahim içine bir kamera ile girerek rahim içinin değerlendirilmesi işlemidir. Bu teknik ile rahim içindeki polipler ve submüköz myomlar çıkarılabilmekte, rahim içinde septum (perde) olduğu zaman bu kesilebilmekte ve rahim içindeki yapışıklıklar giderilebilmektedir.Temmuz 15, 2019
BLOG